Regulamin

 • Serwis działający pod domeną e-ogłoszenia.info, zwany dalej Serwisem, ma charakter portalu ogłoszeniowego;
 • Administratorem serwisu jest Lelio Michele Lattari, ul. Kopernika 7, 05-501 Piaseczno
 • Korzystanie z Serwisu nie podlega opłatom w żadnej formie;
 • Serwis nie oferuje odpłatnych usług bądź produktów;
 • Zarejestrowani użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na publiczną dostępność w Serwisie niektórych informacji o ich profilu, takich jak login i obrazek użytkownika;
 • Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostają poinformowani o możliwości ograniczenia widoczności niektórych informacji o ich profilu, takich jak imię, nazwisko oraz miasto/miejscowość;
 • Zarejestrowani użytkownicy Serwisu mogą bezpłatnie dodawać do publikacji własne ogłoszenia;
 • Zarejestrowani użytkownicy Serwisu, jak również użytkownicy w trakcie procedury rejestracyjnej w Serwisie, zgadzają się na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej, powiadomień związanych z ich aktywnością w Serwisie;
 • Publikacja ogłoszeń jest zatwierdzana, bądź odrzucana przez moderatora Serwisu;
 • Zaakceptowane przez moderatora Serwisu ogłoszenia są publicznie widoczne w Serwisie przez ustalony okres ważności, który jest każdorazowo wybierany przez autora ogłoszenia z pośród dostępnych okresów ważności, począwszy od chwili akceptacji ogłoszenia;
 • Czas oczekiwania na rozpatrzenie moderatora odnośnie akceptacji, bądź odrzucenia ogłoszenia, może wynosić do 48 godzin roboczych;
 • Autor ma możliwość usunięcia swoich ogłoszeń przed upływem ustalonego okresu publikacji, a nawet w trakcie oczekiwania na ich publikację;
 • Autor ogłoszeń zgadza się na udostępnianie i wszelkiego rodzaju rozpowszechnianie w każdej formie dodanych przez niego ogłoszeń przez osoby, bądź boty, odwiedzające Serwis;
 • Ogłoszenia dodawane do publikacji nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, bądź związanych z jakąkolwiek formą przemocy, dyskryminacją, propagandą religijną bądź polityczną, jak również treści niezgodnych z dobrymi obyczajami;
 • W szczególności Serwis nie wyraża zgody na dodawanie do publikacji ogłoszeń promujących broń, narkotyki, usługi /towary niebezpieczne dla zdrowia i życia, usługi/towary nielegalne, towary wymagające specjalnej koncesji na sprzedaż, usługi/towary fikcyjne, piramidalne systemy zarabiania pieniędzy w sieci itp.
 • Serwis nie wyraża zgody na wielokrotne umieszczanie ogłoszeń o podobnej treści w tej samej kategorii w krótkim odstępie czasu;
 • Ogłoszenia, których tytuł lub treść zawierają same wielkie litery, zostaną odrzucone;
 • Serwis nie wyraża zgody na umieszczanie w treści ogłoszeń numerów telefonu, adresów www, bądź innych danych kontaktowych. Do tego celu służą specjalne pola w formularzu dodawania ogłoszenia;
 • Autorzy ogłoszeń, któzy włączają opcję kontaktu w sprawie ogłoszenia poprzez formularz kontaktowy, zgadzają się na otrzymywanie wiadomości email związanych z tego typu procedurą na adres email konta użytkownika Serwisu;
 • Ogłoszenia dodawane do publikacji nie mogą zawierać treści bezpośrednio reklamujących produkty bądź usługi;
 • Za wszelkie treści zawarte w dodawanych do publikacji ogłoszeniach, jak również za ewentualne konsekwencje wynikające z ich publikacji, odpowiadają wyłącznie ich autorzy;
 • Serwis ma prawo odmówić publikacji ogłoszeń bez podawania jakichkolwiek przyczyn, jak również usunąć opublikowane ogłoszenia przed upływem ich ustalonego okresu publikacji, za co nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności;
 • Do korzystania z Serwisu niezbędna jest prawidłowo skonfigurowana, zgodna z aktualnymi standardami, przeglądarka internetowa;
 • Serwis korzysta z plików Cookies i powiadamia o tym użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne usterki techniczne, które mogłyby częściowo lub całkowicie zakłócić jego poprawne funkcjonowanie;
 • Ostatnie zmiany w niniejszym regulaminie dodano dnia 15/11/2015, o godzinie 21:00.

Aktualizacje regulaminu

Zmiany w regulaminie, wprowadzone dnia 08/08/2017 o godzinie 16.00

 • Punkt 10 z dnia 15/11/2015 zmienia brzmienie na: "Zaakceptowane przez moderatora Serwisu ogłoszenia są publicznie widoczne w Serwisie bezterminowo, począwszy od chwili ich akceptacji. Ogłoszenia uzupełnione są informacją dotyczącą ich okresu ważności i statusu aktualności;"
 • Punkt 12 z dnia 15/11/2015 zmienia brzmienie na: "Autor ogłoszeń ma możliwość usunięcia swoich ogłoszeń w każdej chwili;"
 • Punkt 20 z dnia 15/11/2015 zmienia brzmienie na: "Ogłoszenia dodawane do publikacji mogą zawierać treści reklamujące produkty bądź usługi;"
 • Punkt 25 z dnia 15/11/2015 zmienia brzmienie na: "Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne usterki techniczne (oraz za wszelkie możliwe konsekwencje tego typu zdarzeń), które mogłyby częściowo lub całkowicie zakłócić jego poprawne funkcjonowanie;"

Regulamin zostaje dodatkowo uzupełniony o następujące punkty

 • Aby zapewnić poprawność syntaktyczną i semantyczną publikowanych w Serwisie ogłoszeń, redakcja ma prawo dowolnie edytować treści ogłoszeń w każdej chwili;
 • Użytkownicy Serwisu mogą bezpłatnie wyróżniać własne ogłoszenia, w ograniczonej, dozwalanej każdorazowo przez dostępne w Serwisie narzędzia ilości. Ogłoszenia wyróżnione mają lepszą widoczność w Serwisie niż ogłoszenia nie wyróżnione;
 • Wszelkie uzupełnienia regulaminu, związane z ogłoszeniami i wprowadzone w dniu dzisiejszym, są obowiązujące także dla ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w przeszłości;
 • Ostatnie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadzono dnia 08/08/2017, o godzinie 16:00.