Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i Administrator danych osobowych

Administratorem zbioru danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Lelio Michele Lattari, ul. Kopernika 7, 05-501 Piaseczno.

Serwis e-ogloszenia.info, funkcjonujący pod domeną e-ogloszenia.info i zwany dalej Serwisem, może zbierać dane o użytkownikach i ich zachowaniu w sieci w następujące sposoby:

  • poprzez formularze dostępne w Serwisie, z których użytkownicy korzystają z własnej woli;
  • poprzez działania związane z plikami typu cookies (tak zwane ciasteczka);
  • poprzez gromadzenie i przetwarzanie logów serwera;

Formularze dostępne w serwisie

Serwis może gromadzić i przetwarzać, w sposób zautomatyzowany, wszelkie informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkowników do formularzy, które są obecne w Serwisie, w celu umożliwienia jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Podawanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 - 29.10.1997).

Wiekszość formularzy znajdujących się w Serwisie zawiera informacje o prawidłowym sposobie wprowadzania do nich informacji.

Serwis może zbierać wszelkie informacje o połączeniach, w tym adresy IP z których użytkownicy się łączą, generalnie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz prowadzeniem analiz statystycznych.

Dane wprowadzane przez użytkowników w formularzach Serwisu są przetwarzane w celach ściśle związanych z przeznaczeniem Serwisu. Żadne z tych danych nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Serwis zobowiązuje się stosować należyte środki bezpieczeństwa, takie jak kryptografia SSL, dla połączeń w których mogą być przesyłane dane osobowe.

Zarejestrowany użytkownik Serwisu może ograniczyć widoczność swoich danych osobowych, zgodnie z instrukcjami dostępnymi w odpowiednich sekcjach Serwisu.

Bezpieczeństwo danych wprowadzanych do formularzy

Dane osobowe wprowadzane do formularzy znajdujących się w Serwisie przesyłane są w sieci internet w sposób całkiem bezpieczny, gdyż połączenie z serwerem jest chronione protokołem SSL, co potwierdza obecność odpowiedniego certyfikatu SSL. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych Administrator stosuje także dodatkowe środki bezpieczeństwa informacji.

Wgląd w dane osobowe, edytowanie i wymazywanie własnych danych osobowych

Zarejestrowani użytkownicy Serwisu, czyli ci użytkownicy, których dane są przetwarzane w Serwisie, mają możliwość wglądu we własne dane osobowe, jak również możliwość ich edytowania, bądź całkowitego wymazania, co wiąże się z usunięciem konta użytkownika. Każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu ma pełen wgląd wyłącznie we własne dane osobowe.

Zakres widoczności danych osobowych w Serwisie

Zarejestrowani użytkownicy Serwisu mają kontrolę nad zakresem widoczności własnych danych osobowych w Serwisie. Mogą oni całkowicie ograniczyć widoczność własnych danych osobowych w Serwisie, we własnym profilu użytkownika.

Pliki cookies (ciasteczka)

Aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom funkcjonalności, Serwis korzysta z różnego rodzaju plików cookies (ciasteczka). Zgodnie z aktualnymi przepisami, o wykorzystywaniu plików cookies w Serwisie użytkownik jest jawnie powiadamiany w przewidywany przez prawo sposób.

Pliki cookies to małe zbiory danych, pliki w formacie tekstowym, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników serwisów, które z nich korzystają. Cookies zazwyczaj zawierają, między innymi, nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny identyfikator.

Obecnie pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie, między innymi, w następujących celach:

  • tworzenie statystyk mających na celu poprawę funkcjonalności Serwisu;
  • zarządzanie sesją użytkownika Serwisu (przed i po zalogowaniu się);
  • zdefiniowanie profilu użytkownika w celu wyświetlania mu określonych materiałów w różnych sieciach reklamowych, a w szczególności w sieci wyszukiwarki Google.

W ramach Serwisu stosowane są głównie dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne to tekstowe pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do chwili jego wylogowania się z Serwisu, wyjścia z witryny Serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas ustalony w parametrach plików, lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą jednak wyłączyć obsługę plików cookies przez przeglądarkę. Przeglądarka internetowa umożliwia ponadto ręczne usuwanie przechowywanych w niej plików cookies. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies przez przeglądarkę. Szczegółowe informacje o tym jak tego dokonać można znaleźć w instrukcjach obsługi lub dokumentacji poszczególnych przeglądarek. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż nietypowe ustawienia przeglądarki internetowej, w tym przykładowo wyłączenie obsługi plików cookies, mogą znacznie ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagana jest pełna obsługa plików cookies po stronie przeglądarki internetowej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również przetwarzane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu oraz dalszych partnerów handlowych.