Darmowe ogłoszenia: ogłoszenie

Nr. 367 | (1) | Podkarpackie | Okres ważności: 18.03.2019 - 16.06.2019 | Aktualne jeszcze przez: 24 dni
Główny obrazek ogłoszenia

Kontakt w sprawie ogłoszenia

Witryna web:
Autor wyłączył kontakt w sprawie ogłoszenia

Autor ogłoszenia

W portalu od 2018-04-26 09:59:26

Szkolenia i Płatny Staż!!!

W związku z realizacją projektu „Otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych”, który jest prowadzony w woj. podkarpackim na terenie powiatów: brzozowski, leski, jasielski oraz bieszczadzki, Firma NS Konsulting Sp. z o.o. uprzejmie informuje o trwającej rekrutacji.  

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy – osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy, powyżej 29 r.ż., należące co najmniej do jednej z grup: 

·        Os. od 50 r.ż.

·        Os. długotrwale bezrobotne

·        Kobiety

·        Mężczyźni

·        Os. Niepełnosprawne

·        Os. o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. ICED3)

·        Rodziców/opiekunów prawnych min. 3 dzieci do 18 r.ż.

·        Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gosp. rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do w/w grup

W ramach projektu oferujemy :

·        Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki

·        Certyfikowane Szkolenia zawodowe

·        PŁATNY STAŻ ZAWODOWY - 3 miesiące

·        Pośrednictwo pracy 

Zapewniamy:

·        Catering podczas szkolenia

·        Zwrot kosztów dojazdu

·        Materiały szkoleniowe

·        Wykwalifikowaną kadrę trenerów

·        Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje


Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zespół Projektu: e-mail: otwarcinanowe@nskonsulting.pl, www.projektynsk.pl/otwarci-na-nowe-mozliwosci 

= Mapa jest niedostępna =
259 wyświetleń
Kategoria: Nauka i edukacja / Kursy i szkolenia